/>
Wij passen ons gemakkelijk aan

 

Werken in de cloud

Het werken in de cloud is dé trend van dit moment. Zo’n 35 % van de Nederlandse bedrijven maakt al gebruik van clouddiensten- en applicaties. Niet vreemd dus dat steeds vaker de vraag rijst wat de cloud op kan leveren voor jou als ondernemer.

 

Flexibiliteit

Bedrijven die software uit de cloud gebruiken, kunnen dit efficiënter gebruiken. Documenten en informatie kunnen eenvoudiger gedeeld worden en gebruikers kunnen waar ook ter wereld inloggen met elk device met een internetverbinding om zo toegang te krijgen tot benodigde e-mails, documenten of andere data: een instant mobiele werkplek.

Daarnaast kan de cloud voordelen bieden voor bedrijven dit een wisselende IT-capaciteit nodig hebben. In de cloud zijn er altijd voldoende resources beschikbaar om piekbelastingen op te vangen en dus hoeft er niet geïnvesteerd te worden in een on-premise-oplossing waardoor overcapaciteit zou kunnen ontstaan.

 

Geen zorgen om beheer en onderhoud

Aanbieders van clouddiensten zijn verantwoordelijk voor het regelmatig implementeren van software- en beveiligingsupdates. Daardoor is je software en beveiliging daarvan altijd up-to-date en hoef je geen tijd of geld te besteden aan het operationeel houden van het systeem zelf. Je focus kan op de core business blijven.

 

Financieel voordeel

Door de shift te maken naar het werken in de cloud kan financieel voordeel gehaald worden. In plaats van grote investeringen te doen in soft- en hardware, wordt er in de cloud gewerkt met een abonnementsmodel. Vooral als er beperkte investeringsruimte is, kan er zo toch geprofiteerd worden van technologische innovaties. Het één-op-één verplaatsen van een bepaalde workload naar de cloud, hoeft niet altijd goedkoper te zijn. Reken dit daarom vooraf goed door.

 

Automation

Door middel van automation kunnen frequent repeterende taken worden geautomatiseerd in de cloud. Daarbij kan het gaan om het automatisch opschalen van webserverfarms als er veel bezoekers zijn of de geautomatiseerde uitrol van een bepaald type virtuele machine. Vooral voor grotere bedrijven kan de winst liggen in de tijd die bespaard wordt, het snel beschikbaar zijn van een item, lagere foutgevoeligheid en grotere flexibiliteit.

 

Veiligheid

Wanneer je werkt in de cloud, vertrouw je je e-mail, bestanden en bedrijfsgegevens toe aan een cloudaanbieder. Zowel voor de ondernemer als de cloudaanbieder is maximale beveiliging daarom van groot belang. Hoewel cloudaanbieders er alles aan doen om je data te beveiligen, blijft het een individuele keuze welke data je toe wilt vertrouwen aan de cloud. In deze overweging zijn de informatiebeveiliging, betrouwbaarheid en bedrijfscontinuïteit van de aanbieder, maar ook wet- en regelgeving ten aanzien van bijvoorbeeld dataprivacy van belang.

 

Afhankelijkheid

De controle over je data is niet meer volledig in jouw handen als je de shift maakt naar werken in de cloud. Naast de afhankelijkheid van de cloudaanbieder, ben je ook afhankelijk van een internetverbinding. Daarbij gaat het niet alleen om het feit dat je online moet zijn om bij de cloudgegevens te kunnen, maar ook om de verbinding zelf. Biedt jouw netwerk wel voldoende capaciteit en betrouwbaarheid voor grootschalig gebruik online? Hoe zit het met de bandbreedte en reactiesnelheid (latency)?

 

Conclusie

Het werken in de cloud kan zorgen voor een hogere efficiëntie, betere cashflow en daarmee een betere concurrentiepositie, maar er zitten ook haken en ogen aan. Het is zaak goed te kijken naar je eigen onderneming. Wat zijn jouw specifieke wensen? En hoe kan je daar de cloud optimaal voor benutten? Door hierin een weloverwogen afweging te maken, weet je zeker dat je het optimale uit de cloud haalt. En wij kunnen je daarbij helpen. Meer weten? Neem contact op met onze IT-Beheer afdeling!