/>
Het resultaat telt

 

Telecomwet

In navolging van de wetgeving voor particuliere telecomcontracten zijn nu zakelijke klanten aan de beurt. Vanaf 1 oktober 2016 komt het stilzwijgende verlengen van telecomcontracten te vervallen. Na het verlopen van de overeengekomen termijn in het contract, heb je als klant een opzegtermijn van één maand.

 

Formeel komt het er op neer dat zakelijke contracten die:

  1. voor 1 oktober 2016 zijn aangegaan voor een bepaalde duur en die reeds stilzwijgend zijn verlengd of vernieuwd;
  2. na 1 oktober 2016 zijn aangegaan en stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd; of
  3. zijn of worden aangegaan voor onbepaalde duur

Te allen tijde kosteloos opgezegd kunnen worden met een opzegtermijn van één maand.