/>

 

‘Slamming’ een steeds groter probleem voor ondernemers


Kleine ondernemers en zzp’ers zijn steeds vaker het slachtoffer van ‘slamming’, ofwel ‘lijnkaping’. Ongewild en onder valse voorwendselen wordt de ondernemer overgezet naar een andere aanbieder van zakelijke telefonie. Om dit ongedaan te maken is vaak een complex, tijdrovend en duur juridisch proces.

 

Ondernemers worden niet op dezelfde wijze beschermd als consumenten. Waar voor consumenten een handtekening vereist is voor het tot stand komen van een telecomcontract, volstaat voor ondernemers mondelinge toestemming.

Telecomcowboys, zoals de ACM ze noemt, maken hier op verschillende manieren dankbaar gebruik van. In de meeste gevallen wordt de ondernemer telefonisch benaderd en wordt geprobeerd zijn akkoord te krijgen voor bijvoorbeeld het toesturen van informatie. De geluidsopname van het akkoord van de ondernemer wordt vervolgens misbruikt om het telecomabonnement over te zetten. De ondernemer komt er vaak pas achter als hij de eerste factuur van de nieuwe aanbieder ontvangt. Zo zit je ineens vast aan een nieuw abonnement en moet er soms zelfs nog een afkoopsom betaald worden aan de vorige aanbieder.

Zowel de ACM als MKB-Nederland pleiten ervoor de wetgeving aan te passen om ondernemers beter te beschermen tegen dergelijke praktijken.

Vooralsnog is er weinig dat gedaan kan worden aan slamming. Wees daarom vooral bewust van de aanwezigheid en mogelijke risico’s van slamming en wees extra alert als je wordt benaderd voor een nieuw telecomcontract.