/>

Je bent toch zeker geen piraat!?

Wordt er in jouw organisatie illegaal gebruik gemaakt van software? Doe daar dan nu iets aan om boetes van de BSA te voorkomen.

Recentelijk is de BSA een Facebook advertentie campagne gelanceerd om mensen aan te sporen illegaal software gebruik te melden. In het bijzonder wordt er hierbij ingezet op werknemers die, met onvrede, weg zijn gegaan bij bedrijven. Hierdoor neemt de kans dat er meer gerichte controles uitgevoerd gaan worden aanzienlijk toe.  

De BSA beheert nalevings- en handhavingsprogramma’s wereldwijd om de intellectuele eigendommen van haar leden te beschermen. De organisatie voert bewustwordingscampagnes om eindgebruikers van softwarepakketten te informeren over correct gebruik. Ze stimuleert het melden van misbruik en kan ook overgaan tot audits en strafrechtelijke invallen in samenwerking met politie en wetshandhavingsinstanties. 

Het risico van (hoge)boetes is eenvoudig te voorkomen. Een licentie check is zo gedaan en geeft inzicht in het gebruik en geldigheid van licenties. Voorkom onnodige stress en boetes.  Ook als er niet bewust misbruik gemaakt wordt, is het goed periodiek te controleren of voor alle software die je gebruikt de juiste licenties hebt.

Wij helpen je hier graag mee op weg of nemen het desgewenst helemaal voor je uit handen.

Meer weten? Neem contact op met Rick, hij vertelt je hier graag meer over.