/>

Privacywetgeving: AVG en GDPR 

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in 2018 ingevoerd met als doel persoonsgegevens en privacy te beschermen. Naast forse boetes kan schending ook zorgen voor reputatieschade.

Voldoet jouw organisatie aan de AVG en General Data Protection Regulation (GDPR) en neem je de juiste maatregelen? We bieden jou daarover graag zekerheid met onze gratis en vrijblijvende Quickscan.

Toepassing AVG

De AVG en GDPR is op iedere organisatie van toepassing die persoonsgegevens verwerkt. Bedrijfsgrootte maakt hierbij niet uit. 

Eisen AVG en GDPR

Welke eisen van toepassing zijn, is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder het soort verwerking. Hierdoor kan het per bedrijf verschillen welke maatregelen er getroffen moeten worden, bijvoorbeeld: het opstellen van een verwerkingsregister of het aanstellen van een Privacy Officier.

Beveiliging gegevens

Daarnaast stelt de privacywet verplicht dat de persoonsgegevens die je gebruikt en/of opslaat, goed moet beveiligen om datalekken te voorkomen. In de AVG worden hiervoor de technische en organisatorische maatregelen genoemd.

KOFFIE EN KENNISMAKING

Voldoet jouw organisatie aan de AVG en GDPR? Rick en Prewesh komen graag vrijblijvend langs.

Voorkeursdatum

Wij respecteren je privacy en gaan vertrouwelijk om met je data, zie ons privacy statement. Dit formulier is beschermd door Google (Privacy Policy, Terms of Service).